Tietotekniikka ja verkko-opetus

Yleistä

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukihenkilö. Kaikissa koulutusyksiköissä on opettajilla ja muulla henkilökunnalla omat postilaatikot, joihin voi jättää postia. Viestejä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella ammattiopisto(at)luksia.fi tai henkilökohtaisesti etunimi.sukunimi(at)luksia.fi. Viestiin tulee aina merkitä oma nimi ja opiskeluryhmän tunnus.

Verkkopalvelut

Seuraavat Luksian tarjoamat verkkopalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä opintojen ajan oppilaitoksen tietokoneilla sekä internetissä (esim. kotona) osoitteessa https://portal.microsoftonline.com:
• henkilkökohtainen sähköpostitili (etunimi.sukunimi@edu.luksia.fi)
• henkilökohtainen tallennustila (Office 365)
• pikaviestinsovellus Lync (pikaviestit ja videoneuvottelu)        

Käyttäjätunnukset

Opiskelija saa ryhmänohjaajalta käyttöönsä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka avulla pääsee kirjautumaan työasemille ja verkkoon.

Moodle-oppimisalusta

Luksian oman sähköisen Moodle-oppimisympäristön osoite on http://moodle.lunetti.fi/. Moodlea tullaan käyttämään myös opiskelijoille suunnattuun tiedottamiseen. Lisätietoja saa ryhmänohjaajilta tai verkkoa opetuksessaan hyödyntävältä opettajalta.
   
WinhaWille

Winha-Willestä voi itse seurata suoritusten kertymistä ja henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Winha-Willeen pääsee Internetin kautta henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka saat ryhmänohjaajalta. Winha-Willen osoite on winha.luksia.fi.

WinhaWilho

WinhaWilho on huoltajaliittymä, jonka avulla voi seurata nuorensa opiskelusuunnitelmaa ja sen edistymistä sekä kuitata poissaoloja. Tunnukset toimitetaan syksyn alussa alaikäisten opiskelijoiden huoltajille.

Webbi-kioskit
Koulutusyksiköihin on sijoitettu muutamia webbi-kioskeja, joiden kautta pääsee käsiksi mm. työjärjestyksiin ja WinhaWilleen.

Isoverstas

Voit valita Isoverstaan maksullisia verkko-opintoja opinto-ohjaajan kautta ammattitaitoa täydentäviin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Palvelun osoite on: www.isoverstas.fi         

Luksia on facebookissa.